Far Eastern Mathematical Journal

To content of the issue


On uniqueness of the solution of inverse coefficient problem for the equation of reaction–convection–diffusion


R. V. Brizitskii, E. R. Kozhushnaya

2008, issue 2, P. 143–151


Abstract
The inverse coefficient problem for the equation of reaction–convection–diffusion is considered. The sufficient conditions of the local uniqueness of the solution of this problem are deduced.

Keywords:
coefficient identification problem, optimality system, local uniqueness

Download the article (PDF-file)

References

[1] A. Friedman, B. Gustafsson, “Identification of the conductivity coefficient in an elliptic equation”, SIAM J. Math. Anal., 18 (1987), 777–787.
[2] R. Acar, “Identification of the coefficient in elliptic equations”, SIAM J. Control Optimization, 31:4 (1993), 146–149.
[3] V. I. Gromovyk, E. G. Ivanyk, O. V. Sikora, “A method of identification of convective heat transfer coefficient”, Mat. Metody Fiz.-Mekh., 43:4 (2000), 146–149.
[4] A. A. Samarskij, P. N. Vabishhevich, Chislennye metody resheniya obratnyx zadach matematicheskoj fiziki, M., 2004, 480 s.
[5] P. N. Vabishhevich, “Chislennoe reshenie zadachi identifikacii mladshego koe'fficienta e'llipticheskogo uravneniya”, Differencial'nye uravneniya, 38:7 (2006), 1000–1006.
[6] K. Ito, K. Kunisch, “Estimation of the convection coefficient in elliptic equations”, Inverse Problems, 13 (1997), 995–1013.
[7] G. V. Alekseev, “Razreshimost' obratnyx e'kstremal'nyx zadach dlya stacionarnyx uravnenij teplomassoperenosa”, Sib. mat. zhurn., 42:5 (2001), 971–991.
[8] G. V. Alekseev, A. B. Smyshlyaev, D. A. Tereshko, “Razreshimost' kraevoj zadachi dlya stacionarnyx uravnenij teplomassoperenosa pri smeshannyx kraevyx usloviyax”, Zh. vychisl. matem. i matem. fiz., 43:1 (2003), 66–80.
[9] P. Grisvard, Elliptic problems in nonsmooth domains. Monograph and studies in mathematics, Pitman, London, 1985.
[10] A. D. Ioffe, V. M. Tixomirov, Teoriya e'kstremal'nyx zadach, Nauka, M., 1974.
[11] Zh. Sea, Optimizaciya. Teoriya i algoritmy, Mir, M., 1973.

To content of the issue