Far Eastern Mathematical Journal

To content of the issue


On a solution of semicoercive model problem with friction


N. N. Kushniruk, R. V. Namm

2008, issue 2, . 171179


Abstract
The variational problem with friction reduced to minimization problem of differentiable functional with restriction. For solution of obtained problem the iterative proximal regularization method is used.

Keywords:
functional, variational inequality, differentiable, iterative regularization, finite element method

Download the article (PDF-file)

References

[1] G. Dyuvo, Zh.-L. Lions, Neravenstva v mexanike i fizike, Mir, M., 1980.
[2] R. Glovinski, Zh.-L. Lions, R. Tremol'er, Chislennoe issledovanie variacionnyx neravenstv, Mir, M., 1979.
[3] A. G. Podgaev, O teoremax edinstvennosti v zadache minimizacii odnogo nedifferenciruemogo funkcionala, Dal'nevostochnyj matem. zhurnal, 1:1 (2000), 2837.
[4] I. Glavachek, Ya. Gaslinger, I. Nechas, Ya. Lovishek, Reshenie variacionnyx neravenstv v mexanike, Mir, M., 1986.
[5] E'. M. Vixtenko, R. V. Namm, O metode resheniya polukoe'rcitivnyx variacionnyx neravenstv, osnovannom na metode iterativnoj proksimal'noj regulyarizacii, Izvestiya VUZov. Matematika, 2004, 1, 3135.
[6] G. I. Marchuk, Yu. M. Agoshkov, Vvedenie v proekcionno-setochnye metody, Nauka, M., 1981.

To content of the issue