Far Eastern Mathematical Journal

To content of the issue


On a solution of semicoercive model problem with friction


N. N. Kushniruk, R. V. Namm

2008, issue 2, P. 171–179


Abstract
The variational problem with friction reduced to minimization problem of differentiable functional with restriction. For solution of obtained problem the iterative proximal regularization method is used.

Keywords:
functional, variational inequality, differentiable, iterative regularization, finite element method

Download the article (PDF-file)

References

[1] G. Dyuvo, Zh.-L. Lions, Neravenstva v mexanike i fizike, Mir, M., 1980.
[2] R. Glovinski, Zh.-L. Lions, R. Tremol'er, Chislennoe issledovanie variacionnyx neravenstv, Mir, M., 1979.
[3] A. G. Podgaev, “O teoremax edinstvennosti v zadache minimizacii odnogo nedifferenciruemogo funkcionala”, Dal'nevostochnyj matem. zhurnal, 1:1 (2000), 28–37.
[4] I. Glavachek, Ya. Gaslinger, I. Nechas, Ya. Lovishek, Reshenie variacionnyx neravenstv v mexanike, Mir, M., 1986.
[5] E'. M. Vixtenko, R. V. Namm, “O metode resheniya polukoe'rcitivnyx variacionnyx neravenstv, osnovannom na metode iterativnoj proksimal'noj regulyarizacii”, Izvestiya VUZov. Matematika, 2004, № 1, 31–35.
[6] G. I. Marchuk, Yu. M. Agoshkov, Vvedenie v proekcionno-setochnye metody, Nauka, M., 1981.

To content of the issue