Far Eastern Mathematical Journal

To content of the issue


On the distribution of integer points


A. V. Ustinov

2009, issue 1-2, Ń. 176–181


Abstract
We study distribution of distances from primitive integer points to the origin.

Keywords:
Kloosterman sums, integer lattice

Download the article (PDF-file)

References

[1] V. A. Bykovskij, A. V Ustinov, “Statistika traektorij chastic dlya odnorodnoj dvumernoj modeli «Periodicheskij gaz Lorenca»”, Funkc. analiz i prilozheniya, 42:3 (2008), 10–22.
[2] V. A. Bykovskij, A. V Ustinov, “Statistika traektorij chastic v neodnorodnoj zadache Sinaya dlya dvumernoj reshetki”, Izvestiya RAN, seriya matematicheskaya, 73:4 (2009), 17–36.
[3] I. M. Vinogradov, Osnovy teorii chisel, Nauka, M., 1972.
[4] A. V. Ustinov, “O chisle reshenij sravneniya xy?l(modq) pod grafikom dvazhdy nepreryvno differenciruemoj funkcii”, Algebra i analiz, 20:5 (2008), 186–216.
[5] F. P. Boca, C. Cobeli, A. Zaharescu, “Distribution of lattice points visible from the origin”, Comm. Math. Phys., 20 (2000), 433–470.
[6] T. Estermann, “On {K}loosterman's sum”, Mathematika, 8 (1961), 83–86.

To content of the issue