Far Eastern Mathematical Journal

To content of the issue


Two-phase feature of perfect plasticity model


M. A. Guzev

2010, issue 1, P. 9–19


Abstract
The two phase continuum model of solid is proposed. The model takes into account relative motion of phases and includes perfect plasticity model in the limit case.

Keywords:
thermodynamics, continua, the two phase model, plasticity, chemical potential

Download the article (PDF-file)

References

[1] S. K. Godunov, E. I. Romenskij, E'lementy mexaniki sploshnyx sred i zakony soxraneniya, Nauchnaya kniga, Novosibirsk, 1998.
[2] V. E. Panin, Yu. V. Grinyaev, V. I. Danilov i dr., Strukturnye urovni plasticheskoj deformacii i razrusheniya, Nauka, Novosibirsk, 1990.
[3] D. D. Ivlev, Teoriya ideal'noj plastichnosti, Nauka, M., 1966.
[4] M. A. Grinfel'd, Metody mexaniki sploshnyx sred v teorii fazovyx prevrashhenij, Nauka, M., 1990.
[5] V. P. Myasnikov, M. A. Guzev, “Geometricheskaya model' defektnoj struktury uprugoplasticheskoj sploshnoj sredy”, PMTF, 40:2 (1999), 163–173.
[6] L. D. Landau, E. M.Lifshic, Gidrodinamika, Nauka, M., 1986.
[7] I. Prigozhin, D. Kodepudi, Sovremennaya termodinamika, Mir, M., 2002.
[8] A. I. Rusanov, “Termodinamicheskie osnovy mexanoximii”, Zh. obshhej ximii, 70:3 (2000), 353–382.
[9] A. I. Rusanov, “Teplovye e'ffekty v mexanoximii”, Zh. obshhej ximii, 72:3 (2002), 353–372.

To content of the issue