Far Eastern Mathematical Journal

To content of the issue


Cooperative effects in closed queueing networks


M. A. Osipova, A. B. Talalaeva, G. Sh. Tsitsiashvili

2010, issue 1, . 6669


Abstract
Cooperative effects are investigated in an aggregated closed queueing network. A phase transition connected with the cooperative effects and similar to the law of zero and one in the probability theory is established.

Keywords:
closed queueing network, phase transition

Download the article (PDF-file)

References

[1] G. P. Basharin, A. L. Tolmachev, Teoriya setej massovogo obsluzhivaniya i ee prilozheniya k analizu informacionno-vychislitel'nyx sistem, Itogi nauki i texniki, ser. Teoriya veroyatnostej, 21, VINITI, M., 1983, 3119.
[2] G. I. Ivchenko, V. A. Kashtanov, I. N. Kovalenko, Teoriya massovogo obsluzhivaniya, Vyssh. shkola, M., 1982.
[3] R. Serfozo, Introduction to Stochastic Networks, Springer Verlag, New York, 1999.

To content of the issue