Far Eastern Mathematical Journal

To content of the issue


Cooperative effects in closed queueing networks


M. A. Osipova, A. B. Talalaeva, G. Sh. Tsitsiashvili

2010, issue 1, P. 66–69


Abstract
Cooperative effects are investigated in an aggregated closed queueing network. A phase transition connected with the cooperative effects and similar to the law of zero and one in the probability theory is established.

Keywords:
closed queueing network, phase transition

Download the article (PDF-file)

References

[1] G. P. Basharin, A. L. Tolmachev, “Teoriya setej massovogo obsluzhivaniya i ee prilozheniya k analizu informacionno-vychislitel'nyx sistem”, Itogi nauki i texniki, ser. Teoriya veroyatnostej, 21, VINITI, M., 1983, 3–119.
[2] G. I. Ivchenko, V. A. Kashtanov, I. N. Kovalenko, Teoriya massovogo obsluzhivaniya, Vyssh. shkola, M., 1982.
[3] R. Serfozo, Introduction to Stochastic Networks, Springer Verlag, New York, 1999.

To content of the issue