Far Eastern Mathematical Journal

To content of the issue


On a Class of Univalent Functions


V. N. Dubinin

2012, issue 2, P.


Abstract
In this paper we study the meromorphic univalent functions in the complex plane with radial slits. Covering and multipoint distortion theorems for such functions are proved. Some applications for rational functions are also given.

Keywords:
meromorphic functions, univalent functions, distortion theorems, rational functions, condenser capacity, dissymmetrization

Download the article (PDF-file)

References

[1] G. M. Goluzin, Geometricheskaia teoriia funktsii kompleksnogo peremennogo, Nauka, M., 1966.
[2] M. A. Lavrent'ev, B. V. Shabat, Metody teorii funktsii kompleksnogo peremennogo, Nauka, M., 1973.
[3] M. Shiffer, “Nekotorye novye rezul'taty v teorii konformnykh otobrazhenii”, Prilozhenie k knige R. Kuranta, Printsip Dirikhle, konformnye otobrazheniia i minimal'nye poverkhnosti, IL, M., 1953.
[4] V. N. Dubinin, Emkosti kondensatorov i simmetrizatsiia v geometricheskoi teorii funktsii kompleksnogo peremennogo, Dal'nauka, Vladivostok, 2009.
[5] W. K. Hayman, Multivalent functions, Cambridge Univ. Press. Second ed., Cambridge, 1994.
[6] N. I. Akhiezer, Elementy teorii ellipticheskikh funktsii, Nauka, M., 1970.

To content of the issue