Far Eastern Mathematical Journal

To content of the issue


On limitation of linear differential systems with perturbation


G. G. Durnov

2002, issue 2, . 165172


Abstract
The estimation for indexes of linear differential systems with perturbation are presented. The results are based on the theorem frequency of Jakubovich-Calman. The considered perturbation belongs to the special class of operators.

Keywords:

Download the article (PDF-file)

References

[1] G. G. Durnov, Ocenki general'nyx pokazatelej reshenij linejnyx vektornyx differencial'nyx uravnenij vysshix poryadkov, Dal'nevostochnyj matematicheskij sbornik, 2, 1996, 6271.
[2] G. G. Durnov, Ocenki general'nyx pokazatelej linejnyx differencial'nyx uravnenij v gil'bertovom prostranstve, Dal'nevostochnyj matematicheskij sbornik, 5, 1998, 813.
[3] G. G. Durnov, Ocenki pokazatelej reshenij sistem linejnyx differencial'nyx uravnenij s vozmushheniem, Dal'nevostochnyj matematicheskij zhurnal, 1:1 (2000), 4350.
[4] N. P. Erugin, I. Z. Shtokalo i dr., Kurs obyknovennyx differencial'nyx uravnenij, Golovnoe izd-vo, Kiev, 1974, 482 s.
[5] B. F. Bylov, R. E'. Vinograd, D. M. Grobman, V. V. Nemyckij, Teoriya pokazatelej Lyapunova i ee prilozheniya k voprosam ustojchivosti, Nauka, M., 1966, 576 s.
[6] A. X. Gelig, G. A. Leonov, V. A. Yakubovich, Ustojchivost' nelinejnyx sistem s needinstvennym sostoyaniem ravnovesiya, Nauka, M., 1978, 400 s.
[7] F. R. Gantmaxer, Teoriya matric, Nauka, M., 1967, 576 s.
[8] G. G. Durnov, Ocenki xarakteristicheskix pokazatelej vektornogo linejnogo differencial'nogo uravneniya vtorogo poryadka s periodicheskimi koe'fficientami, Vestnik LGU, 1971, 7, 1421.
[9] V. A. Yakubovich, V. M. Starzhinskij, Linejnye differencial'nye uravneniya s periodicheskimi koe'fficientami i ix prilozheniya, Nauka, M., 1972, 718 s.

To content of the issue