Far Eastern Mathematical Journal

To content of the issue


On the inertial navigation with the absolute acceleration measurements


A. S. Devyatisil'nyi

2002, issue 2, . 227230


Abstract
The new method of the inertial navigation based on the full vector of the specific forces measurements is considered. The comparison that method principal models with the such models of the classical theory is fulfired. The new paculiarity of the 3D inertial navigation system achieved with both method complexing is revealed.

Keywords:

Download the article (PDF-file)

References

[1] V. D. Andreev, Teoriya inercial'noj navigacii. Korrektiruemye sistemy, Nauka, M., 1967.
[2] Inercial'naya navigaciya, red. K. F. O'Donnel, Nauka, M., 1969.
[3] Yu. I. Kolyada, S. V. Sokolov, S. A. Olenev, Izmerenie absolyutnogo uskoreniya s ispol'zovaniem opticheskogo izlucheniya, Izmeritel'naya texnika, 2001, 4.
[4] A. S. Devyatisil'nyj, O razreshimosti zadach astrokorrekcii v svete kinematicheskix predstavlenij o zadache navigacii, Dal'nevostochnyj matematicheskij zhurnal, 1:1 (2000).

To content of the issue