Far Eastern Mathematical Journal

To content of the issue


The estimation for the indexes of linear differential systems with perturbation


G. G. Durnov

2000, issue 1, Đ. 43ľ50


Abstract
The estimation for indexes of linear differential systems with perturbation are presented. The results are based on the theorem frequency of Jakubovich-Calman. The considered perturbation belongs to the special class of operators.

Keywords:

Download the article (PDF-file)

References

[1] G. G. Durnov, ôOcenki general'nyx pokazatelej reshenij linejnyx vektornyx differencial'nyx uravnenij vysshix poryadkovö, Dal'nevostochnyj matematicheskij sbornik, 1996, ╣ 2, 62ľ71.
[2] G. G. Durnov, ôOcenki general'nyx pokazatelej linejnyx differencial'nyx uravnenij v gil'bertovom prostranstveö, Dal'nevostochnyj matematicheskij sbornik, 1998, ╣ 5, 8ľ13.
[3] B. F. Bylov, R. E'. Vinograd, D. M. Grobman, V. V. Nemyckij, Teoriya pokazatelej Lyapunova i ee prilozheniya k voprosam ustojchivosti, Nauka, M., 1966, 576 s.
[4] A. X. Gelig, G. A. Leonov, V. A. Yakubovich, Ustojchivost' nelinejnyx sistem s needinstvennym sostoyaniem ravnovesiya, Nauka, M., 1978, 400 s.
[5] F. R. Gantmaxer, Teoriya matric, Nauka, M., 1967, 576 s.

To content of the issue