Far Eastern Mathematical Journal

To content of the issue


Deformation fields in heading of wedge and plate press tools


A. A. Bukhan'ko, A. I. Chromov

2002, issue 2, . 311319


Abstract
Deformation fields in a neighborhood of irregularities of slipping lines field (discontinuity lines of a field of disalignment velocities and a center of characteristics fan) are investigated

Keywords:

Download the article (PDF-file)

References

[1] R. Xill, Matematicheskaya teoriya plastichnosti, izd. inostr. lit., M., 1956.
[2] A. I. Xromov, Deformaciya i razrushenie zhestkoplasticheskix tel, Dal'nauka, Vladivostok, 1996, 181 s.
[3] G. I. Bykovcev, D. D. Ivlev, Teoriya plastichnosti, Dal'nauka, Vladivostok, 1998, 528 s.
[4] S. K. Godunov, E'lementy mexaniki sploshnoj sredy, Nauka, gl. red. fiz.-mat. lit., M., 1978, 304 s.
[5] L. M. Kachanov, Osnovy teorii plastichnosti, Gostexizdat, M., 1969, 420 s.
[6] Ya. B. Fridman, Mexanicheskie svojstva metallov, v 2-x chastyax, t. I, Deformaciya i razrushenie, izd. 3-e pererab. i dop., Mashinostroenie, M., 1974, 472 s.
[7] A. A. Buxan'ko, A. I. Xromov, Opredelenie polej deformacij v okrestnosti osobennostej polya linij skol'zheniya, Vestnik KnAGTU, 1:3, Progressivnye texnologii v mashinostroenii (2000), 814.

To content of the issue