Far Eastern Mathematical Journal

To content of the issue


Numerical study of active sound minimization problem in a two-layer waveguide


T. S. Komashinskaia

2004, issue 1, Ń. 53–65


Abstract
Inverse problems of sound active minimization in a two-layer regular waveguide are formulated. For the solution of these problems the algorithm is developed earlier for the solution of similar problems in an ideal single-layered waveguide is modified. Results of the numerical experiments are discussed.

Keywords:
two-layer waveguide, inverse problem, active minimization of a sound, numerical algorithm, numerical experiment

Download the article (PDF-file)

References

[1] G. D. Malyuzhinec, “Nestacionarnye zadachi difrakcii dlya volnovogo uravneniya s finitnoj pravoj chast'yu”, Trudy Akust. In-ta, 15 (1971), 124–139.
[2] A. A. Mazannikov, V. V. Tyutekin, M. V. Fedoryuk, “Aktivnoe gashenie zvukovyx polej metodom prostranstvennyx garmonik”, Akust. zhurn., 25:5 (1980), 759–763.
[3] P. A. Nelson, A. R. D. Curtis, S. J. Elliott, A. J. Bullmore, “The active minimization of harmonic enclosed sound fields”, Part 1. Theory, J. Sound Vibr., 117:1 (1987), 1–13.
[4] G. V. Alekseev, E. G. Komarov, “Chislennoe issledovanie e'kstremal'nyx zadach teorii izlucheniya zvuka v ploskom volnovode”, Matematicheskoe modelirovanie, 3:12 (1991), 52–63.
[5] G. V. Alekseev, E. G. Komarov, “Ob aktivnom gashenii zvukovyx polej v sloistoneodnorodnyx volnovodax”, Akust. zhurn., 39:1 (1993), 5–12.
[6] G. V. Alekseev, E. G. Komarov, “Inverse extremal problems of acoustic radiation in a three-dimensional waveguide”, J. Inv. Ill-Posed Problems, 2:2 (1994), 85–108.
[7] J. D. Stell, R. J. Bernhard, “Active control of sound in acoustic waveguides”, Part I. Theory, J. Sound Vibr., 173:2 (1994), 179–196.
[8] G. V. Alekseev, “Nelinejnye zadachi aktivnogo gasheniya zvuka v dvumernyx sloisto-neodnorodnyx volnovodax”, Akust. zhurn., 43:6 (1997), 737–773.
[9] G. V. Alekseev, E. G. Komarov, “Nelinejnye obratnye zadachi aktivnogo upravleniya akusticheskimi polyami v dvumernyx volnovodax”, Doklady RAN, 358:1 (1998), 27–31.
[10] G. V. Alekseev, A. S. Panasyuk, “O zadache aktivnogo gasheniya zvuka v trexmernom volnovode”, Akust. zhurn., 45:6 (1999), 723–729.
[11] G. V. Alekseev, T. S. Komashinskaya, Chislennyj analiz obratnyx e'kstremal'nyx zadach izlucheniya zvuka v dvumernyx glubokix volnovodax, Preprint, IPM DVO RAN, Vladivostok, 2000, 56 s.
[12] G. V. Alekseev, T. S. Komashinskaya, “Chislennyj analiz obratnyx zadach aktivnoj minimizacii zvukovyx polej v glubokix ploskix volnovodax”, Dinamika sploshnoj sredy (Akustika neodnorodnyx sred), 2001, ¹ 117, 61–65, IG SO RAN.
[13] V. G. Sin'ko, “Primenenie texniki raspredelennyx vychislenij dlya resheniya zadach aktivnogo shumopodavleniya v okeanicheskix volnovodax”, Vychisl. texnologii, 7:4, spec. vypusk (2002), 129–134.
[14] G. V. Alekseev, T. S. Komashinskaya, “Ob aktivnoj minimizacii potencial'noj e'nergii zvukovogo polya v dvumernom mnogomodovom volnovode”, Akust. zhurn., 49:2 (2003), 149–155.
[15] T. S. Komashinskaya, “Metod raspredelennyx vychislenij pri reshenii obratnyx zadach aktivnoj minimizacii zvuka v ploskom volnovode”, Fundamental'nye i prikladnye voprosy mexaniki, Xabar. gos. texn. un-t, Xabarovsk, 2003, 279–284.
[16] T. S. Komashinskaya, “Chislennoe issledovanie obratnyx e'kstremal'nyx zadach aktivnogo upravleniya zvukovymi polyami v dvumernyx mnogomodovyx volnovodax”, E'lektronnyj zhurnal “Texnicheskaya akustika”, 2003, ¹ 13, http://webcenter.ru/~eeaa/ejta.
[17] T. S. Komashinskaya, “Primenenie metoda raspredelennyx vychislenij dlya resheniya zadachi aktivnoj minimizacii zvuka v dvumernom mnogomodovom volnovode”, Vych. texn., 8:2, Spec. vyp. (2003), 103–108.
[18] G. V. Alekseev, T. S. Komashinskaya, V. G. Sin'ko, “Raspredelennye vychisleniya v zadachax aktivnoj minimizacii zvuka v dvumernom mnogomodovom volnovode”, Sib. zhurn. industr. matematiki, 8:2 (2004), 10–23.
[19] G. V. Alekseev, Matematicheskie osnovy akustiki okeana, Dal'nevost. un-t, Vladivostok, 1988, 228 s.
[20] A. G. Sveshnikov, “Princip predel'nogo pogloshheniya dlya volnovoda”, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 80:3 (1951), 345–347.

To content of the issue